Menu

Om os

Hvad synes du om Seminarieskolen?

 

Seminarieskolens har som mål at skabe en skole for livet, der giver børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige menne­sker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring.

 

Vi vægter faglighed højt og ønsker at skabe de optimale rammer for læring. Vore mål er, at eleverne gennem eksperimenterende og problemløsende arbejde oplever at de bliver dygtigere hver dag. Klasserne arbejder ofte på tværs af årgangen, som et samlet hold eller flere mindre grupper, med formål at optimere udbyttet af undervisningen.

 

Vi ønsker at skabe et positivt og udviklende læringsmiljø ved at fokusere på elevernes sociale kompetencer. I det daglige arbejde lægger vi derfor vægt på, at eleverne oplever tryghed, fællesskab, gensidig respekt og tolerance. Alle klasser er forpligtede på at arbejde med elevernes sociale kompetencer samt klassens sociale liv og elevernes trivsel. Dette sker bl.a. ved hjælp af elevsamtaler, klassemøder, teammøder, læringssamtaler, skole/hjemsamtaler og forældremøder.

Grundlag

Kontaktinformationer

Adresse: Mylius Erichsensvej 127
Postnummer: 9210
By: Aalborg SØ
Telefonnummer: 9982 4370
E-mail:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skoleleder:

Sinne Pedersen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Viceskoleleder:

Per Frank Jensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Afdelingsleder 10. klasse:

Mads Vestergaard, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DUS- og Indskolingsleder

Hanne Juul Jensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skolebestyrelsen: Formand, Michael Siglev
   

skolefrugt webbanner

Oversigtskort

Træk i kortet med musen, for at navigere rundt på oversigtskortet. Brug scrollhjulet til at zoome ind og ud.

 

Trafikpolitik

Trafikpolitik

Seminarieskolen ligger centralt i skoledistriktet, og på den ene side af skolen er der et veludviklet stisystem. På den anden side af Mylius Erichsens Vej imødegås problemerne ved at skolen har etableret skolepatruljer, generelt må skolevejen siges at være sikker.

Ved skolens hovedindgang er der en stor parkeringsplads, der benyttes af personalet. Afsætning af børn sker på en nyetableret parkeringsplads ved UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Læsepolitik

Læsepolitik

Gennem de seneste år har PISA undersøgelserne vist, at danske børn læser dårligere, end børn fra de lande vi normalt sammenligner os med. Udover dette er der sket ændringer i de Nye Fælles Mål, idet det ikke kun er dansklærerne, der skal varetage læseundervisning, men det er derimod en fælles opgave i alle fagene.

 

Det er et mål at få læsning i alle fag med i læsepolitikken. Derfor vil Seminarieskolens læsepolitik være et dynamisk redskab som årligt bliver udviklet og tilpasset.

Læsning er alle fags moder, derfor har vi alle på Seminarieskolen taget aktivt del i tilblivelsen af vores lokale læsepolitik, som skal fungere som redskab til at opkvalificere elevernes læsefærdigheder.

Pædagogiske principper

Udviklingsplaner og indsatsområder

På Seminarieskolen arbejder alle lærere i selvstyrende lærerteams, det betyder at vi arbejder målrettet på:

 • At skabe det bedst tænkelige undervisningsmiljø i alle afdelinger, så alle elever kan udnytte deres faglig og personlige udviklingsmuligheder optimalt.
 • At få skabt et tæt lærersamarbejde og et endnu bedre samarbejde mellem skole og dus.
 • At udvide og udbygge samarbejdet mellem skole og hjem, ikke mindst til gavn for eleven.
 • At blive endnu bedre til at tilrettelægge undervisningen, fleksibelt i skiftende hold for således bedre at kunne tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.
 • At  forandre samværskulturen og få et skabt et fællesskab hvor alle trives, yder sit bedste og hvor ingen bliver mobbet.
 • At blive endnu bedre til at integrere de to-sprogede lever.

Skolens dagligdag

Skoledage er opdelt i følgende enheder:

 • Skolestart klokken 8.15
 • Pause klokken 9.50 - 10.20
 • Pause igen klokken 11.45 - 12.15

Lektionerne efter middagspausen slutter kl. 13.00, 13.45, 14.40 og 15.25

 

I skoleåret 2017/2018 går eleverne på sommerferie fredag den 29. juni 2018.

Eleverne starter op igen onsdag den 15. august 2018.

 

Skolekalender for skoleåret 2017/2018 samt 2018/20192018/19 2017/18

Traditioner

Vi ”samler” skolen gennem følgende aktiviteter:

 • Første skoledag efter sommerferien
 • Motionsaften
 • Emneuger
 • Fordybelsesuger
 • Juleklippedag
 • Sidste dag før jul
 • Alternativ idrætsdag
 • Sidste skoledag før sommerferien
 • Åbent hus-dag
 • Fælles idrætsdag med NVG-SØ
 • Fastelavnsfest
 • Elevrådets dag

Trivsel

På Seminarieskolen arbejder vi med en værdiramme som hedderVærdiramme

Læring, Trivsel og Dannelse med Respekt, Ansvar og Omsorg som underpunkter.

Her kan du læse mere om vores værdiramme, som samtidigt er vores ordensregler.

 

 

Sundhedspolitik

På Seminarieskolen vægter vi sundhed højt. Sundhedspolitik

På Seminarieskolen tror vi på, at sundhedsrelaterede faktorer har stor betydning for elevernes indlæring og dermed også deres muligheder for at skabe en god skolegang og et godt liv derefter.

Skolen har udarbejdet en sundhedspoltik som kan ses i det vedhæftede dokument.

 

Mobbepolitik

I vedhæftede dokument kan du læse om Seminarieskolens mobbepolitik.Antimobbestrategi

 

 

 

Faktuelle oplysninger

 

Elever

I skoleåret 2017/2018 er der 461 elever fordelt på 27 klasser.

 

 

 

Karaktergennemsnit

Standpunkts- og prøvekarakterer i grundskolen.Karaktergennemsnit

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning fordelt på til-uddannelse.Overgangsfrekvens

 

 

 

Skolebestyrelsen

Referater

 

 

Medlemmer 2014-2018

 

Michael Siglev
Funktion: Skolebestyrelsesformand
Adresse:

Elmesvinget 29,

9210 Aalborg SØ

Telefon: 5141 8095
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rasmus Thorup
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse:

Elmesvinget 17

9210 Aalborg SØ

Telefon: 2423 2148
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Karen Melchior Jensen
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse:

Mylius Erichsens Vej 134,

9210 Aalborg SØ

Telefon: 4272 3094
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mads-Peter Sebastian Nielsen
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse:  
Telefon: 2365 7537
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Marianne Fabrin
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse:

Skøjtevej 47,

9230 Svenstrup J

Telefon: 4085 8066
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hanne Juul Jensen
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Adresse:

Enggårdsgade 60,

9000 Aalborg

Telefon:  
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Per Frank Jensen
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Adresse:

Rundvejen 15,

9000 Aalborg

Telefon: 2520 0442
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Sinne Pedersen
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Adresse:

 

Telefon:  
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rasmus Rønnau
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse:

Enghavevej 49,

9000 Aalborg

Telefon: 4099 9370
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gorm Skannerup
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse:

Skrænten 15,

9520 Skørping

Telefon: 2248 3260
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.