Menu

Mød DUSSEN

Vores fritidsordning

Om Dussen

Dus på Seminarieskolen er en skolefritidsordning, og vi kalder den Semidussen.Om dussen

"DUS” dækker over begrebet ”Det udvidede samarbejde” mellem skole og fritid/lærer og pædagoger.

Vores dus er en idrætsdus, hvilket betyder at vi planlægger bevægelse ind i mange af vores aktiviteter. I Dussen tilbyder vi børnene fritidsaktiviteter i et trygt og udviklende miljø med stabile voksne, som også er med i skoledelen.

Dit barn kan gå i dus fra 0.-3. klasse, hvorefter der er mulighed for at melde sig ind i fritidsklubben Fristedet.

Indmeldelsen kan ske fra dag til dag på www.pladsanvisningen-online.dk.

 

Fælles mål for DUS

 

Aalborg kommune har udarbejdet ”Indholdsplaner for Dus-ordningerne”. Mål

Formålet er at tydeliggøre grundlaget for DUS´ernes virksomhed og at have en fælles pædagogisk platform blandt ledere og pædagoger i DUS´erne i Aalborg kommunes skolevæsen.

Indholdsplanen tager sit udgangspunkt i en række kerneområder, som er fælles for den fritidspædagogiske virksomhed, men den enkelte Dus-ordning må afstemme sin indsats efter sine særlige forhold og må nødvendigvis tage hensyn til: Kulturel mangfoldighed, antallet af børn, geografisk placering, fysiske rammer, osv. 

Indsatsen i Dus skal overordnet understøtte børnenes alsidige, personlige udvikling. Dus´sen skal give det enkelte barn udfordringer, der stimulerer barnets nysgerrighed og lyst til at lære. Udfordringerne skal samtidig tilgodese børnenes selvværd, selvtillid og indlevelsesevne.