Menu

10. klasse

Informationsmøder om skoleåret 2019/20

 

 Vi afholder to møder, et i december 2018 og et i januar 2019Informationsmøder - læs mere her

 

 

 

Skemaer

Her ses skemaerne for skoleåret 2018/19 for de forskellige klasser

10H10G10F10D10C10B10A

 

 

 

Vision

AALBORG10 styrker dit mod til at deltage i verden

Du udvikler - Livsduelighed, modenhed og ansvarlighed

Det vil ske i en ramme præget af - Faglighed, trivsel og engagement

Ført ud i livet gennem relationer, der bygger på - Respekt, tryghed og troværdighed

Som udgangspunkt kan man generelt sige, at valg af spor på AALBORG 10 afhænger af, hvilke planer, man har efter 10. klasse.

GYM 10

Har du en ide om en gymnasial uddannelse, men ikke er fagligt klar eller måske i tvivl om, hvilken gymnasieretning, du skal vælge, så er GYM 10 det helt rigtige valg for dig. Her lærer du udover det rent faglige, også studieteknikker, der kan hjælpe dig bedre gennem en gymnasial uddannelse. Du kommer på besøg på forskellige uddannelsessteder og bliver dermed mere klar til at træffe et kvalificeret valg vedrørende din ungdomsuddannelse.

EUD 10

Hvis du ved, at du gerne vil have en mere praktisk tilgang til uddannelse, men er i tvivl om, hvilken retning, der vil passe dig, så er EUD 10 det helt rigtige valg for dig. Skoleåret foregår på TECH college, hvor du undervises af 10.kl lærere i de almindelige skolefag, og af faglærere i de lange brobygningsforløb. Ugens skema er meget afvekslende mellem teori og praksis, og den tætte tilknytning til erhvervsuddannelserne vil gøre det lettere for dig at træffe det endelige valg af ungdomsuddannelse.

FLEX 10

Hvis du er meget uafklaret med henblik på valg af ungdomsuddannelse og har brug for ekstra hjælp til at navigere rundt mellem de mange muligheder, så kan FLEX 10 være en mulighed for dig. Her får du udover de almindelige fag mulighed for at sætte dig ind i alle de valgmuligheder som ungdomsuddannelser udbyder, gennem forskellige klassebesøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Alt sammen i et forsøg på at guide dig til en afklaring omkring valg af ungdomsuddannelse.

Uanset hvilket spor man vælger, har man adgang til alle ungdomsuddannelser, hvis man vel at mærke opfylder optagelseskravet. 

 

Pjece

Under udarbejdelse

 

Tilmelding

Ring til skolens kontor på 9982 4370, hvis du ønsker at indmelde dit barn i 10. klasse (gælder kun skoleoptag i løbet af året).